user_mobilelogo

OD 12.3.2020 AŽ DO ODVOLANIA VŠETKY TRÉNINGY PRERUŠENÉ !!!! 

09.03. 16,15 hod.    

10.03. 16,15 hod. 

11.03. 16,15 hod. 

12.03. 16,15 hod. 

13.03. 16,15 hod.  

14.03. 16,15 hod.  

15.03. 07,00 hod. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 8/2019 zo dňa 5.06.2019 z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 5.198.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 5.11.2019.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2019:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20190135 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      40,50
2 FA č. 20190171 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
3 FA č. 20190229 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
4 FA č. 001/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
5 FA č. 002/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
6 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
7 FA č. 004/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
8 FA č. 005/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
9 FA č. 006/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
10 FA č. 007/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
11 FA č. 008/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
12 FA č. 20190188 - bránkové tyče STEATIT - Tuček H. Králové    959,97
13 FA č. 1920002 - lyže Sport&Freizeit s.r.o. Bratislava 1 125,00
       
    CELKOM V EUR: 5 714,47

 

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

Podmienky 2019-20

 

 

V SEZÓNE 2019 - 2020 MÁME V JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTVÁCH NAPLNENÉ POČTY

A UZAVRETÉ SÚPISKY NA JEDNOTLIVÉ SÚŤAŽE A TAK NOVÝCH ČLENOV DO LK

UŽ NEBERIEME !!! PRIHLÁŠKY DO KLUBU NA NOVÚ SEZÓNU V MESIACI APRÍL A

MÁJ 2020.      

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

 

Podmienky 2019-20

Rozdelenie družstiev na sezónu 2019-20

 

 

 

 

 

Súťažné obdobie  zamerané na tréning slalomu a obrovského slalomu.

 

Pondelok: 16,15 - 17,45 tréning v telocvični striedavo 
Utorok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci B, prípravka, žiaci, 
Streda:  16,15 - 17,45 tréning predžiaci A, žiaci, juniori,
Štvrtok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci A, žiaci,
Piatok: 16,15 - 17,45 tréning predžiaci B, prípravka, juniori, 
Sobota: 16,15 - 17,45 tréning pre všetky kategórie
Nedeľa:   podľa trénera
 

 

 

sústredenie na ľadovci Stubai

20.10. - 25.10. 2019

10.11. - 15.11. 2019

01.12. - 06.12. 2019

 

Sústredenie na Slovensku

05.08. - 09.08. 2019 Košice vodné lyže, gymnastika, športové hry,