user_mobilelogo

 Odovzdanie prihlášok na novú sezónu končí 10.10.2021

Tréningy LK prebiehajú podľa rozpisu. Informácie o tréningoch len cez e-mail.  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 8/2019 zo dňa 5.06.2019 z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 5.198.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 5.11.2019.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2019:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20190135 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      40,50
2 FA č. 20190171 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
3 FA č. 20190229 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš      94,50
4 FA č. 001/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
5 FA č. 002/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
6 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    500,00
7 FA č. 004/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
8 FA č. 005/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
9 FA č. 006/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
10 FA č. 007/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
11 FA č. 008/2019 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný    400,00
12 FA č. 20190188 - bránkové tyče STEATIT - Tuček H. Králové    959,97
13 FA č. 1920002 - lyže Sport&Freizeit s.r.o. Bratislava 1 125,00
       
    CELKOM V EUR: 5 714,47

 

 

Určenie podmienok pre účastníkov tréningového procesu v rámci lyžiarskeho klubu

 

Podmienky pre sezónu 2021-22

 

 

 

Prípravné obdobie II  zamerané na kondičný tréning

 

Pondelok: 17,00 - 18,30 tréning žiaci a juniori 
Utorok: 16,15 - 17,45 tréning začiatočníci a predžiaci 
Streda:  17,00 - 18,30 tréning žiaci a juniori
Štvrtok: 17,00 - 18,30 tréning začiatočníci a predžiaci
Piatok: 16,15 - 17,45 tréning žiaci a juniori  
Sobota:   podľa trénera
Nedeľa:   podľa trénera
 

 

 

sústredenie na ľadovci Stubai

17.10. - 27.10. 2021

07.11. - 12.11. 2021

28.11. - 03.12. 2021

 

 

Sústredenie na Slovensku

02.08. - 06.08. 2021 Košice vodné lyže, gymnastika, športové hry,