user_mobilelogo

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2022-2023

 

zápis č.1 zo zasadnutia LZL konaného dňa 3.10.2022

zápis č.2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 7.11.2022

zápis č.3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 12.12.2022

zápis č.4 zo zasadnutia LZL konaného dňa 16.01.2023

 

športovo-technické pokyny Pohára Liptova 2022-23

 

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2021-2022

 

zápis č.1 zo zasadnutia LZL konaného dňa 4.10.2021

zápis č.2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 15.11.2021

zápis č.3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 6.12.2021

zápis č.4 zo zasadnutia LZL konaného dňa 10.1.2022

zápis č.5 zo zasadnutia LZL konaného dňa 7.2.2022

zápis č.6 zo zasadnutia LZL konaného dňa 7.3.2022

  

športovo-technické pokyny Pohára Liptova 2021-22

 

 

 

staršie zápisy:

______________________________________________

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2020-2021

zápis č.1 zo zasadnutia LZL konaného dňa 5.10.2020

zápis č.2 z plánovaného neuskutočneného zasadnutia LZL dňa 2.11.2020

 

športovo-technické pokyny Pohára Liptova 2021-22

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2019-2020

zápis č.1 zo zasadnutia LZL konaného dňa 7.10.2019

zápis č.2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 5.11.2019

zápis č.3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 11.12.2019

zápis č.4 zo zasadnutia LZL konaného dňa 13.1.2020

zápis č.5 zo zasadnutia LZL konaného dňa 3.2.2020

zápis č.6 zo zasadnutia LZL konaného dňa 2.3.2020 

zápis č.7 zo zasadnutia LZL konaného dňa 22.6.2020 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2018-2019

športovo-technické pokyny Pohára Liptova

zápis č. 1 zo zasadnutia LZL konaného dňa 1.10.2018

zápis č. 2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 7.11.2018

zápis č. 3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 8.1.2019

zápis č. 4 zo zasadnutia LZL konaného dňa 11.2.2019

zápis č. 5 zo zasadnutia LZL konaného dňa 4.3.2019

zápis č. 6 zo zasadnutia LZL konaného dňa 1.4.2019

 

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2017-2018

zápis č. 1 zo zasadnutia LZL

zápis č. 2 zo zasadnutia LZL

 

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru LZL 2016-2017

zápis č. 1 zo zasadnutia LZL konaného dňa

zápis č. 2 zo zasadnutia LZL konaného dňa 14.11.2016

zápis č. 3 zo zasadnutia LZL konaného dňa 16.1.2017

zápis č. 4 zo zasadnutia LZL konaného dňa

zápis č. 5 zo zasadnutia LZL konaného dňa 6.3.2017

 

 

Konferencia LZL - December 2016-2017

zápis z riadnej konferencie 2016

uznesenia z riadnej konferencie 2016

Organizačný poriadok LZL

Správa o činnosti za obdobie 2014-2016

Športovo technické pokyny Pohára Liptova